Náš tým

Školní rok 2022/2023

Ředitelka školy: Mgr. Marie Sirakova

Mateřská škola – třída Slůňata
Paní učitelky: Eva Kováčová, Kateřina Vaňková

Asistentka pedagoga: Mgr. Michala Voráčová
Počet dětí: 25

Základní škola
I. třída 
(1. a 2. ročník) 
Třídní učitelka: Mgr. Eliška Petrová
Počet žáků: 11
II. třída (3., 4. a 5. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Marie Sirakova
Počet žáků: 16

Školní družina
Paní vychovatelka: Mgr. Michala Voráčová

Kroužky
V letošním školním roce škola nabízí keramický kroužek vedený Mgr. Marií Sirakovou. 
ZUŠ Luby s pobočkou na naší škole nabízí hru na flétnu, klarinet, trubku a klavír a sólový zpěv. V případě zájmu kontaktujte zaměstnance školy, nebo navštivte webové stránky školy https://zusluby.cz/.

Školní rok 2020/2021