Akce školy

Roční pracovní plán školy a organizace školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku – 1. září 2020 (úterý), konec školního roku 30. 6. 2021, zahájení hl. prázdnin 1. 7. 2021. 

Termíny pro konání pedagogických rad – září, listopad, březen, červen (datum upřesníme)

Schůzka s rodiči
– úvodní hromadná schůzka pro každou třídu proběhne první týden v září
– individuální pohovory v říjnu a v březnu, dále dle potřeby rodičů

Termíny pro konání provozních porad nejsou určeny – dle potřeby

Školní prázdniny
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2020.
– Jarní prázdniny proběhnou od pondělí 1. března 2021 až do neděle 7. března 2021.Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.– Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Zápis do 1. ročníku proběhne v měsíci dubnu, kdy přesný datum bude blíže určen.  

Akce školy plánované na školní rok 2020/2021pro děti MŠ a žáky ZŠ

Září
– Slavnostní zahájení školního roku – pasování nových školáků
– Návštěva Západočeského divadla v Chebu
– Pasování druháků na čtenáře (dodatečně z loňského roku)
– Příběh berušky Milušky (divadlo v rámci MŠ i ZŠ)
– Adaptační kurz v areálu Dubina

Říjen
 
– Haloween párty – v rámci MŠ a ZŠ

Listopad 

– Návštěva divadlo v Chebu nebo v prostorách školy

Prosinec – Mikulášská nadílka 
– Advent – výzdoba školy, příprava na Vánoce, posezení u věnečku, pečení vánočního cukroví, zpívání vánočních písní, příprava na vánoční besídku
– Exkurze GAVU v Chebu spojená s návštěvou vánočních trhů
– Vánoční besídka s vánočním vystoupením dětí MŠ a žáků ZŠ spojená se společnou výrobou vánoční ozdoby dětí a rodičů, rozdáním dárků do MŠ a ŠD, pohoštěním rodičů cukrovím

Krabice splněných přání


Zdravici našich žáků najdete ZDE. Podrobnosti ZDE.

Leden   – Planeta Země – volné pokračování naučného pořadu (3. – 5.roč.), kino Cheb  – Rozdání vysvědčení

Únor – Masopust
 – Zahájení kurzu plavání 

Březen 
– Jarní výzdoba školy a okolí, vítání jara 
– Vynášení Morany – pálení Zimy a vítání Jara
– Měsíc knihy – návštěva knihovny (Libá, Cheb)
– Noc s Andersenem

Duben 
Zápis žáků do ZŠ
– Velikonoce – lidové obyčeje spojené s těmito svátky (malování kraslic, pletení pomlázek a hry s velikonoční tématikou)
– Měsíc bezpečnosti – chování ve městě, získání průkazu mladého cyklisty, setkání se složkami IZS
– Den Země – jarní úklid v okolí školy, úklid cestičky vedoucí parkem

Květen 
– Zápis dětí do MŠ
– Den maminek

Červen
– Den dětí – vaření guláše na ohni, výlet dětí MŠ – Den tatínků
– Školní výlety

Pozn.: Plánované akce mohou být přesunuty, doplněny nebo upraveny dle potřeb školy.