Akce školy

Akce školy plánované pro školní rok 2023/2024 pro děti MŠ a žáky ZŠ

Září
– Slavnostní zahájení školního roku – pasování nových školáků
– Návštěva Západočeského divadla v Chebu, představení Babička drsňačka (starší žáci)
– Exkurze Podkrušnohorského technického muzea v Litvínově (mateřská škola, mladší žáci a starší žáci)

Říjen
 
– Haloween párty – v rámci ZŠ
– Dýňobraní – v rámci MŠ a ve spolupráci s místními spolky a obcí Libá
–Návštěva Západočeského divadla v Chebu, představení Ronja, dcera loupežníka (mladší žáci a mateřská škola)

Listopad 

– návštěva hradu Loket s programem Vánoce v Krušnohoří (mladší a starší žáci)
– Návštěva starších žáků Kina Svět v Chebu Planeta Země 3000
– Komunitní setkání s Dámským klubem – pečeme a zdobíme perníčky

Prosinec 
– Mikulášská nadílka 
– Advent – výzdoba školy, příprava na Vánoce, posezení u věnečku, zpívání vánočních písní, příprava na vánoční besídku
– návštěva zámku Kynžvart s programem Tajemství vánočních nocí a svátků světel (mateřská škola, mladší a starší žáci)
– Vánoční besídka s vánočním vystoupením dětí MŠ a žáků ZŠ, rozdáním dárků do MŠ a ŠD, pohoštěním rodičů cukrovím
– pečení cukroví a obdarování obyvatel (seniorů) obce ve spolupráci s obcí Libá a místním spolkem Svaz žen

Leden   
– Rozdání vysvědčení

Únor 
– Masopust
 – Zahájení kurzu plavání 

Březen 
– Jarní výzdoba školy a okolí, vítání jara 
– Vynášení Morany – pálení Zimy a vítání Jara
– Měsíc knihy – návštěva knihovny (Libá, Cheb)
– Noc s Andersenem

Duben 
– 
Zápis žáků do ZŠ
– Velikonoce – lidové obyčeje spojené s těmito svátky (malování kraslic, pletení pomlázek a hry s velikonoční tématikou)
– Měsíc bezpečnosti – chování ve městě, získání průkazu mladého cyklisty, setkání se složkami IZS
– Den Země – jarní úklid v okolí školy, úklid cestičky vedoucí parkem

Květen 
– Zápis dětí do MŠ
– Den maminek

Červen
– Den dětí – vaření guláše na ohni, výlet dětí MŠ
– Den tatínků
– Školní výlety

Pozn.: Plánované akce mohou být přesunuty, doplněny nebo upraveny dle potřeb školy. Aktuální a podrobnější měsíční plán je k nahlédnutí v budově školy.

Krabice splněných přání


Zdravici našich žáků najdete ZDE. Podrobnosti ZDE.