Akce školy

Roční pracovní plán školy a organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku – 2. září 2019 (pondělí), konec školního roku 30. 6. 2020, zahájení hl. prázdnin 1. 7. 2020. 
Termíny pro konání pedagogických rad – září, listopad, březen, červen (datum upřesníme)
Schůzka s rodiči – individuální pohovory v říjnu a v březnu, dále dle potřeby rodičů
Termíny pro konání provozních porad nejsou určeny – dle potřeby

Školní prázdniny
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019
a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
– Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Zápis do 1. ročníku proběhne v měsíci dubnu, kdy přesný datum bude blíže určen.  

Akce školy plánované na školní rok 2019/2020
pro děti MŠ a žáky ZŠ

Září 
– Slavnostní zahájení školního roku – pasování nových školáků
– Návštěva Západočeského divadla v Chebu.

Říjen
 
– Návštěva Muzea v Chebu
– Haloween párty – v rámci MŠ a ZŠ
– exkurze do Prahy na téma „Poznáváme historická místa Prahy“ (uskuteční se dle počasí)

Listopad 

– návštěva místního kamenolomu (všichni žáci školy)

Prosinec 
– Mikulášská nadílka 
– Advent – výzdoba školy, příprava na Vánoce, pečení vánočního cukroví, zpívání vánočních písní, příprava na vánoční besídku
– Exkurze GAVU v Chebu spojená s návštěvou vánočních trhů
– Vánoční besídka s vánočním vystoupením dětí MŠ a žáků ZŠ spojená se společnou výrobou vánoční ozdoby dětí a rodičů, rozdáním dárků do MŠ a ŠD, pohoštěním rodičů cukrovím upečeným dětmi 

Leden 
  – Planeta Země – volné pokračování naučného pořadu (3. – 5.roč.), kino Cheb
  – Rozdání vysvědčení

Únor 
 
– Masopust
 – zahájení kurzu plavání 

Březen 
– jarní výzdoba školy a okolí, vítání jara 
– Vynášení Morany – pálení Zimy a vítání Jara
– Měsíc knihy – návštěva knihovny (Libá, Cheb)

Duben 
– 
Zápis žáků do ZŠ- Velikonoce – lidové obyčeje spojené s těmito svátky (malování kraslic, pletení pomlázek a hry s velikonoční tématikou)
– Měsíc bezpečnosti – chování ve městě, získání průkazu mladého cyklisty
– setkání se složkami IZS
– Den Země – jarní úklid v okolí školy, úklid cestičky vedoucí parkem
– divadlo ve škole nebo v Chebu

Květen 
– Zápis dětí do MŠ

Červen 
– Den dětí – vaření guláše na ohni, výlet dětí MŠ
– Školní výlety

Pozn.: Plánované akce mohou být přesunuty, doplněny nebo upraveny dle potřeb školy.