Akce školy

Roční pracovní plán školy a organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku – 1. září 2021 (středa), konec školního roku 30. 6. 2022, zahájení hl. prázdnin 1. 7. 2022. 

Termíny pro konání pedagogických rad – září, listopad, březen, červen (datum bude upřesněn dle aktuální potřeby)

Schůzka s rodiči
– MŠ: úvodní hromadná schůzka proběhne začátkem měsíce září
– ZŠ: individuální pohovory proběhnou v listopadu a v březnu, dále dle potřeby zákonných zástupců žáků

Termíny pro konání provozních porad nejsou určeny – dle potřeby

Prázdniny ZŠ Libá
– Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
– Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
– Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
– Jarní prázdniny proběhnou od pondělí 14. března 2022 až do neděle 20. března 2022.
– Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
– Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
– Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Zápis do 1. ročníku proběhne v měsíci dubnu, kdy přesný datum bude blíže určen. 

Zápis do MŠ proběhne v měsíci květnu, kdy přesný datum bude taktéž blíže upřesněn.

Krabice splněných přání


Zdravici našich žáků najdete ZDE. Podrobnosti ZDE.

Akce školy plánované pro školní rok 2021/2022 pro děti MŠ a žáky ZŠ

Září
– Slavnostní zahájení školního roku – pasování nových školáků
– Návštěva Statku Bernard – projektový den mimo školu

Říjen
 
– Haloween párty – v rámci ZŠ
– Dýňobraní – v rámci MŠ a ve spolupráci s místními spolky a obcí Libá
– Návštěva Národní přírodní rezervace SOOS – projektový den mimo školu
– Výtvarná hasičská soutěž
– Návštěva místní hasičárny: projektový den MŠ
– Zahájení akce pro rodiče žáků: Kavárna pro rodiče s besedou
– Dětské divadlo Z Bedny
– Beseda pro žáky ZŠ s tématem Bezpečně na internetu

Listopad 

– Kavárna pro rodiče
– Návštěva starších žáků Kina Svět v Chebu Planeta Země 3000
– Komunitní setkání: Naše obec, výtvarná soutěž ve spolupráci s knihovnou
Libá
– Techmania
– Geofyzikální muzeum Skalná
– Komunitní setkání s Dámským klubem – pečeme a zdobíme perníčky

Prosinec 
– Mikulášská nadílka 
– Advent – výzdoba školy, příprava na Vánoce, posezení u věnečku, zpívání vánočních písní, příprava na vánoční besídku
– Exkurze GAVU v Chebu spojená s návštěvou vánočních trhů
– Vánoční besídka s vánočním vystoupením dětí MŠ a žáků ZŠ, rozdáním dárků do MŠ a ŠD, pohoštěním rodičů cukrovím
– pečení cukroví a obdarování obyvatel (seniorů) obce ve spolupráci s obcí Libá a místním spolkem Svaz žen

Leden   
– Rozdání vysvědčení

Únor 
– Masopust
 – Zahájení kurzu plavání 

Březen 
– Jarní výzdoba školy a okolí, vítání jara 
– Vynášení Morany – pálení Zimy a vítání Jara
– Měsíc knihy – návštěva knihovny (Libá, Cheb)
– Noc s Andersenem

Duben 
– 
Zápis žáků do ZŠ
– Velikonoce – lidové obyčeje spojené s těmito svátky (malování kraslic, pletení pomlázek a hry s velikonoční tématikou)
– Měsíc bezpečnosti – chování ve městě, získání průkazu mladého cyklisty, setkání se složkami IZS
– Den Země – jarní úklid v okolí školy, úklid cestičky vedoucí parkem

Květen 
– Zápis dětí do MŠ
– Den maminek

Červen
– Den dětí – vaření guláše na ohni, výlet dětí MŠ
– Den tatínků
– Školní výlety

Pozn.: Plánované akce mohou být přesunuty, doplněny nebo upraveny dle potřeb školy.