Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Libá, okres Cheb, příspěvkové organizace

Krásné léto Vám přejí všichni ze ZŠ a MŠ Libá!
Poděkování

Poděkování
Druhý „první den“ školního roku 2019/2020 je tady a my máme velkou radost, že se opět můžeme shledat se svými žáky. Ke komfortnějšímu dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů nám velmi pomohla svým sponzorským darem ve formě ochranných štítů mariánskolázeňská firma NOVÁ KARNA s.r.o. v čele s panem Ing. Janem Budkou.
Velmi děkujeme a Vaší ochoty si nesmírně vážíme!

DĚKUJEME!
kolektiv zaměstnanců a žáci ZŠ Libá

Společná píseň

Společnou píseň si můžete poslechnout ZDE


Krátkou video ukázku z video hovorů naleznete zde.

Vážení návštěvníci, 
malá školička ležící v malé dědině na českoněmeckých hranicích za městem Cheb zaujme.
Naše základní škola je dvoutřídní s pěti postupnými ročníky, tedy 1. až 5. ročníkem 1. stupně základní školy. Mateřská škola je jednotřídní s dětmi od 2 do 6 let věku. Další součástí školy je školní družina, kterou navštěvuje většina všech žáků školy a stará se o zábavné i vzdělávací vyplnění volných chvil po skončení vyučování. Škola nabízí žákům a dětem školní stravování ve vlastní školní jídelně, kde mají možnost celodenního pitného režimu a odpolední volnočasové aktivity v podobě kroužků. Nabídku najdete v sekci příslušného školního roku zde.