Historie školy

V dnešní budově školy se děti učí od roku 1952, ale již v roce 1925 se v kronice hovoří o libské škole. Budovou školy však nebyla současná budova čp. 225, nýbrž dům, který kdysi stál nad zatáčkou u kostela. Ten byl po roce 1952 zbořen a škola byla zřízena v současné budově, která do té doby sloužila nejdříve jako textilní továrna a poté vojenská kasárna. 
V roce 1952 se do budovy čp.225 přestěhovala MŠ z domu u parku a národní škola ze zatáčky od kostela. MŠ i ZŠ spolu sdílely společně jednu budovu až do roku 1960, kdy pro velký počet dětí se jedno oddělení MŠ muselo přestěhovat do budovy MNV. V listopadu 1971 se stěhuje celá MŠ do budovy čp. 286 u hlavní silnice, aby uvolnila prostory pro ZŠ. 
V roce 1975 škola slaví 50 let své existence v obci Libá. 
Celostátní rušení obecních malotřídních škol mělo za následek to, že v roce 1977/78 zůstal v Libé pouze 1. a 2.ročník a další školní rok již jenom 2. třída, 1. ročník dojížděl do Hazlova. V listopadu 1979 začala škola po stavebních úpravách fungovat jako škola v přírodě ONV Chomutov.
Budova školy se obci vrátila až po roce 1990, aby v roce 1997 opět mohla sloužit místním dětem jako MŠ a ZŠ. Obě zařízení se sloučila v Základní školu a mateřskou školu Libá. V lednu 1997 se do budovy stěhuje mateřská škola a od září se otevřely i dveře základní školy, kdy do lavic zasedli žáci 1. a 2. ročníku. Postupné otevírání dalších ročníků naplnilo celý první stupeň a škola se postupně stala dvoutřídní, což trvalo až do září 2004. Odchodem žáků silného 5. ročníku na konci června 2004 se stala naše škola jednotřídní s pěti postupnými ročníky, což trvalo až do konce školního roku 2009 / 2010. Od září 2010 je škola opět dvoutřídní.