Korálkování

Dvě středeční listopadová odpoledne patřila společnému setkání dětí a rodičů u společného tvoření z korálků ve škole. Velmi děkujeme za příjemnou a přátelskou atmosféru, která po celou dobu tvoření panovala. Další velké poděkování patří Vendule Maňákové za trpělivost, ochotu a uspořádání celé akce. Vyhotovené výrobky se následně prodaly při rozsvícení vánočního stromu v obci anebo ještě prodají na vánočním jarmarku při vánoční besídce školy.