Školní rok

Roční pracovní plán školy a organizace školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku – 1. září 2022 (čtvrtek), konec školního roku 30. 6. 2023, zahájení hl. prázdnin 1. 7. 2023. 

Termíny pro konání pedagogických rad – září, listopad, březen, červen (datum bude upřesněn dle aktuální potřeby)

Schůzka s rodiči
– MŠ: úvodní hromadná schůzka proběhne začátkem měsíce září
– ZŠ: individuální pohovory proběhnou v listopadu a v březnu, dále dle potřeby zákonných zástupců žáků

Termíny pro konání provozních porad nejsou určeny – dle potřeby

Prázdniny ZŠ Libá
– Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
– Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
– Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
– Jarní prázdniny proběhnou od pondělí 6.února 2023 až do neděle 12. února 2022.
– Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
– Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3.září 2023.
– Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2022.

Zápis do 1. ročníku proběhne v měsíci dubnu, kdy přesný datum bude blíže určen. 

Zápis do MŠ proběhne v měsíci květnu, kdy přesný datum bude taktéž blíže upřesněn.