Školní rok

Roční pracovní plán školy a organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku – 4. září 2023 (pondělí), konec školního roku 28. června 2024, zahájení hl. prázdnin 29. června 2024. 

Termíny pro konání pedagogických rad – září, listopad, březen, červen (datum bude upřesněn dle aktuální potřeby)

Schůzka s rodiči
– MŠ: úvodní hromadná schůzka proběhne začátkem měsíce září
– ZŠ: individuální pohovory proběhnou v listopadu a v březnu, dále dle potřeby zákonných zástupců žáků

Termíny pro konání provozních porad nejsou určeny – dle potřeby

Prázdniny ZŠ Libá
– Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
– Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
– Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
– Jarní prázdniny proběhnou od pondělí 12. února 2024 až do neděle 18. února 2024.
– Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
– Hlavní prázdnin budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.
– Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Zápis do 1. ročníku proběhne v měsíci dubnu, kdy přesný datum bude blíže určen. 

Zápis do MŠ proběhne v měsíci květnu, kdy přesný datum bude taktéž blíže upřesněn.