Podpora činnosti MŠ a ZŠ Libá 2023

Projekt Podpora činnosti MŠ a ZŠ Libá 2023 byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006905