Naše úspěchy

Velmi gratulujeme našemu žákovi pátého ročníku LUKÁŠI REJDÍKOVI
za získané ocenění za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v Národním testování OSP pro páté třídy, které udělila
společnost SCIO. Luky, jsi jednička :)!

Naše úspěchy!
Naši žáci po ukončení 5.ročníku odchází na různé ZŠ v okolí, nejvíce do škol v Chebu. Jistě Vás budou zajímat věty, které hodnotí naše žáky po přechodu do jiné školy. Pro ochranu osobních dat vypisujeme pouze hodnocení bez osobních údajů žáků.


„Bez obtíží se začlenili do třídního kolektivu a účastní se všech třídních aktivit. Jsou nadanými žáky s velmi dobrými studijními výsledky.Prospěli s vyznamenáním. Prokazují velmi dobré znalosti z minulých ročníků a bez problémů zvládají učivo v úplné ZŠ.“ 
„Velmi rychle se sžil s kolektivem dětí a našel si kamarády. Jde o velmi chytré dítě, jeho prospěch je velmi dobrý, měl vyznamenání. Myslím, že byl školou v Libé velmi dobře připraven.“
„Po celou dobu docházky na zdejší školu nebylo zaznamenáno rozdílu v poznatcích a dovednostech dojíždějících žáků z Libé. Někteří pravidelně dosahují vyznamenání. Ostatní patří mezi žáky spíše lepší nebo průměrné. Při hodinách aktivně spolupracují s učitelem, dokáží pracovat samostatně. Přesto, že dojíždí, nemají neomluvenou absenci. Chováním převyšují v kladném smyslu zdejší městské děti.“
„Rychle se začlenila do kolektivu a svou výřečností získává na oblibě nejen u spolužáků. Plnit školní řád jí nečiní potíže. Prospěchově patří k nejlepším žákům naší školy, má vyznamenání.“