Naše úspěchy

Naše škola je vítězem okresního kola Jazykového WocaBee šampionátu!

Žáci třídy Německý jazyk získali prvenství v procvičování slovní zásoby v okresním kole soutěže a postupují do krajského kola.

V říjnu se žáci naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku. Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee.

Celkem se do soutěže zapojilo celkem téměř 60 000 žáků.
V našem okrese se nejpilnějšími žáky stali právě žáci naší školy, gratulujeme třídě: Německý jazyk, kterou učí p. uč. Petrová. Žáci získali prvenství díky tomu, že v soutěžním období mezi 20.10. a 29.10.2021 nahráli denně v průměru až 178 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.
Žáci v aplikaci získávají body pouze za správné odpovědi při procvičování slovíček.
Díky tomu, že podali skvělý výkon, se stali okresními WocaBee šampiony a zaslouženě postupují do krajského kola, které začíná 3.11. a končí 12.11.2021.

Držme našim žákům palce, aby byli úspěšní i nadále a probojovali se svou pílí až do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu!

Velmi gratulujeme našemu žákovi pátého ročníku LUKÁŠI REJDÍKOVI
za získané ocenění za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v Národním testování OSP pro páté třídy, které udělila
společnost SCIO. Luky, jsi jednička :)!

Naše úspěchy!
Naši žáci po ukončení 5.ročníku odchází na různé ZŠ v okolí, nejvíce do škol v Chebu. Jistě Vás budou zajímat věty, které hodnotí naše žáky po přechodu do jiné školy. Pro ochranu osobních dat vypisujeme pouze hodnocení bez osobních údajů žáků.


„Bez obtíží se začlenili do třídního kolektivu a účastní se všech třídních aktivit. Jsou nadanými žáky s velmi dobrými studijními výsledky.Prospěli s vyznamenáním. Prokazují velmi dobré znalosti z minulých ročníků a bez problémů zvládají učivo v úplné ZŠ.“ 
„Velmi rychle se sžil s kolektivem dětí a našel si kamarády. Jde o velmi chytré dítě, jeho prospěch je velmi dobrý, měl vyznamenání. Myslím, že byl školou v Libé velmi dobře připraven.“
„Po celou dobu docházky na zdejší školu nebylo zaznamenáno rozdílu v poznatcích a dovednostech dojíždějících žáků z Libé. Někteří pravidelně dosahují vyznamenání. Ostatní patří mezi žáky spíše lepší nebo průměrné. Při hodinách aktivně spolupracují s učitelem, dokáží pracovat samostatně. Přesto, že dojíždí, nemají neomluvenou absenci. Chováním převyšují v kladném smyslu zdejší městské děti.“
„Rychle se začlenila do kolektivu a svou výřečností získává na oblibě nejen u spolužáků. Plnit školní řád jí nečiní potíže. Prospěchově patří k nejlepším žákům naší školy, má vyznamenání.“