Závěrečná besídka

Závěr školního roku jsme oslavili společným setkáním na zahradě školy, kde děti ze školky i žáci školy vystoupili s připraveným představením. Na celé akci se také podíleli učitelé a žáci ZUŠ Luby s pobočkou na naší škole. Děkujeme! Také velmi děkujeme vám všem, kdo jste se aktivně podíleli a podpořili jste akci Upeč, přines a sněz :-)! Jaká během celé akce panovala atmosféra, vám ukáží přiložené fotografie.