Přírodovědná vycházka

29.září jsme se vydali na přírodovědnou vycházku za poznáním nejenom okolní krajiny, ale také stromů v našem okolí. Cestou jsme si ukázali vývraty smrků, hledali plody stromů a poznávali jedlé a nejedlého houby. Děti pracovaly ve skupinkách a informace zapisovaly.