Podkrušnohorské technické muzeum

Koncem října se děti i žáci celé naší školy vydali do Podkrušnohorského technického muzea, které se nachází v areálu hlubinného dolu Julius III. Nahlédli zde do historie dobývání a zpracování uhlí. Seznámili se se zvyky, obyčeji a tradicemi spojenými s hornickým životem. A dokonce zahlédli i Permoníky. Celá exkurze byla velmi zajímavá a poučná.