Okno do přírody

Dvouhodinový blok prvouky jsme s žáky prvního a druhého ročníku věnovali tvoření a pozorování přírody. Nejprve jsme prozkoumali okolí, vlastními silami jsme si nasbírali vhodné přírodniny a vyrobili si okénko, kterým jsme přírodu pozorovali. Povídali jsme si o všem, co vidíme, navzájem jsme si ukazovali všechny objevy a na závěr jsme do okénka vytvořili křídou či ozdobenými kameny vlastní obraz. Učení venku doprovázela uvolněná, tvořivá atmosféra a všichni jsme s chutí objevovali a bádali, i když výroba vlastního okénka nám dala pěkně zabrat 😊.