Nový školní rok je tu

První školní den je vždy ve znamení pasování a vítání prvňáčků ve škole. Tento slavnostní den jsme tradičně zahájili v mateřské škole, kde nejstarší žáci prvňáčky pasovali a následně je odvedli do jejich školní třídy. Tam už čekalo oficiální zahájení, krátký proslov a předání dárečků panem starostou, fotografování, seznámení s paní učitelkou, a dokonce první úkol. Všem dětem, žákům a učitelům přejeme úspěšný školní rok 2023/2024 plný radostných okamžiků.