Geofyzikální muzeum

Ve školních třídách opět zavládlo ticho a klid. Chystáme se totiž opět prozkoumat blízké okolí školy, tentokrát vyrážíme směr Skalná a Geofyzikální muzeum – seismická expozice. Naším úkolem je zjistit co nejvíce informací o tzv. zemětřesných rojích, které jsou pro naši oblast specifické. Pod odborným výkladem si prohlédneme prostory muzea, podíváme se na dokument o naší oblasti, seznámíme se s různými měřícími přístroji, navštívíme seismickou stanici ve staré štole v žulovém masívu pod hradem Vildštejn, kterou jako jednu z mnoha provozuje Akademie věd České republiky a mnoho dalšího. Blíže poznávat okolí školy a domova je pro nás velmi důležité a už nyní se těšíme na další výlet spojený s poznáváním, bádáním a zkoumáním.