Podzimní distanční výuka

A je to tu zas. Školy jsou zavřené a v plném proudu je distanční výuka. Zkušenosti získané v jarním období, jako když najdeme. Chystáme kamery, počítače, chytré telefony, mikrofony a doufáme, že nespadne internetové připojení….
Prvňáčci spolu s druháky pracují synchronně pomocí video hovorů, dostávají bonusové materiály k procvičení nebo plní výzvy zkoušející jejich všestranné dovednosti. Starší žáci, tedy třeťáci, čtvrťáci a páťáci, pracují podle zadaných pokynů, kdy už je kladen důraz na čtení s porozuměním a vše pečlivě a pravidelně konzultují se svou paní učitelkou. Také si měří své znalosti v různých „týmovkách“, které společně hrají online.
Poslední školní den před podzimními prázdninami proběhl v duchu Halloweenu. Po video hovorech, kdy jsme si vyrobili jednoduchého ducha, následovalo malé odpolední halloweenské překvapení, které jsme žákům rozvezli až k domům. Většina dětí už nás z okna netrpělivě vyhlížela. Tak jsme se alespoň přes okno mohli vidět, zamávat si a vykouzlit dětem úsměv na tváři 😊.