naše škola

náš tým

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
školní rok
historie školy
naše škola
akce školy
škola informuje
e-deska
naše úspěchy
fotogalerie
zajímavosti
učební materiály
pověřenec
pro ochranu osobních údajů
napište nám
autor stránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


úřední e-deska

úřední e-deska
škola informuje


Vážení přátelé!
Vítáme Vás při čtení řádků o naší škole, kterou vám následující řádky blíže představí.

Žáci se učí ve třídách vybavených interaktivními tabulemi užívanými ve výuce, mají k dispozici notebooky s výukovými programy, pracovní sešity, které jsou zakoupeny školou a řadu dalších materiálů, které slouží k úspěšnému zvládnutí učiva. Spojené ročníky jsou využívány jako možnost vývoje k samostatnosti, k opakování a zároveň jako možnost pochytit látku starších ročníků vnímavými žáky.

Jako každý rok, i letos je naším největším úkolem nabídnout příjemné prostředí školy, která je otevřená jak žákům, tak jejich rodičům. Naší snahou je individuální přístup k žákům, k jejich problémům i schopnostem. Základem výuky, která je zaměřena na samostatnost žáků, je práce s textem, získávání informací a práce s těmito informacemi. Snažíme se o co nejlepší pochopení učební látky a její následné zapamatování. Žáci se učí pojmenovávat nebezpečné situace v jejich okolí, hovoříme o nich a žáci o nich také píší, čímž se snažíme předcházet možným nebezpečným situacím. Společným jmenovatelem veškerého úsilí je naučit žáky o problému přemýšlet a mluvit o něm, nikoli se učit všemu zpaměti. 
Škola se snaží o přátelské a kamarádské prostředí a slušné chování ke všem zaměstnancům školy. Úkolem je vyhýbat se všem projevům šikany a žáci jsou informováni o projevech internetového nebezpečného jednání. 
Všem žákům přejeme příjemný školní rok a hodně úspěchů!


                                                                                             Mgr. Marie Sirakova, ř.š.


 

EU peníze školám

náš facebook

jídelníček

naše akce

Podzimní radovánky
v MŠ

Běžný den
v mateřské školce

Emoji ve filmu

Botanická zahrada

Návštěva divadla
v naší MŠ

Naše milé maminky
  ve školce

Měsíc duben - "měsíc bezpečnosti" v MŠ 

Velikonoční workshop

Návštěva pošty v Libé

Některé z akcí školní družiny

Exkurze do Techmánie 2016

Pohádková zahrádka

Výlet MŠ

Divadlo Letadlo
v naší škole

Sportovní dopoledne MŠ

Pohádka
"O neposlušných kůzlátkách"

Keramický kroužek

Výuka plavání 2015

Divadlo v MŠ

Cvičení hasičů

Výlet mateřské školy

Divadlo ve škole

Plavecký výcvik

Městská knihovna
pro děti a Galerie výtvarného umění
v Chebu

Divadlo v MŠ
O perníkové chaloupce

Začíná adventní čas - všichni čekáme
na Vánoce

Lanové centrum
v Chebu

Guláš

Týden plný výletů žáků 1. a 2. ročníku

Březen - měsíc knihy

Navštívilo nás divadlo

Vyrábíme vánoční ozdobu

Mladší školáci
v předvánočním Chebu

Pečeme cukroví

Setkání s důchodci

Návštěva chebského kina

Pokoušíme se o výrobu recyklovaného papíru

Vycházka o měsíc později

Vycházka v pozdním
létě 2012

Divadlo "Letadlo"

Školní soutěž v recitaci

Spaní předškoláčků
v MŠ

TAK UŽ MÁME
ZA SEBOU DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

Poznáváme obyvatele lesních pater

Takhle se učíme 2012

Na besídce s důchodci

Adventní měsíc, zapalování svíček
a pečení cukroví

Podzimní dílna 2011

Jak jsme si opravili
naši školní družinu

Výlet ZŠ 2011

Den naruby 2011

Setkání s kamarády
z Lorenzreuthu

Výlet MŠ 2011

Jak jsme vařili guláš

Výlet do Bečova

Průkaz mladého cyklisty

Velikonoční hraní

Návštěva v hasičárně

Solná jeskyně 2011

Kácení smrku

Přednáška Mgr. Kacálkové z PPP Cheb

V zimě za zvířátky

Pečení cukroví 2010

Adventní čas

Přednáška o dravcích spojená s ukázkou

Podzimní skřítci

Přestavba 2010 aneb "jak se rodila nová třída"

Závěr školního roku

Den naruby

Návštěva třídičky plastových odpadů
v Černošíně

Setkání českých i německých rodičů a dětí

Výlet do Mariánských Lázní

Vaření guláše 2010

Rosnička

Bazén

Strašidla na Libském hradě

Morana 2010

Učíme se
v souvislostech
Učíme se v souvislostech
Mikuláš
Mikuláš
Zapalování svíček
Zapalování svíček
Třídění odpadu
Třídění odpadu
Solná jeskyně v Chebu
Solná jeskyně v Chebu
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Tvořivá dílna
Tvořivá dílna