naše škola

náš tým

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
školní rok
historie školy
naše škola
akce školy
škola informuje
e-deska
naše úspěchy
fotogalerie
zajímavosti
učební materiály
pověřenec
pro ochranu osobních údajů
napište nám
autor stránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


úřední e-deska

úřední e-deska
historie školy


V dnešní budově školy se děti učí od roku 1952, ale již v roce 1925 se v kronice hovoří o libské škole. Budovou školy však nebyla současná budova čp. 225, nýbrž dům, který kdysi stál nad zatáčkou u kostela. Ten byl po roce 1952 zbořen a škola byla zřízena v současné budově, která do té doby sloužila nejdříve jako textilní továrna a poté vojenská kasárna. 
V roce 1952 se do budovy čp.225 přestěhovala MŠ z domu u parku a národní škola ze zatáčky od kostela. MŠ i ZŠ spolu sdílely společně jednu budovu až do roku 1960, kdy pro velký počet dětí se jedno oddělení MŠ muselo přestěhovat do budovy MNV. V listopadu 1971 se stěhuje celá MŠ do budovy čp. 286 u hlavní silnice, aby uvolnila prostory pro ZŠ. 
V roce 1975 škola slaví 50 let své existence v obci Libá. 
Celostátní rušení obecních malotřídních škol mělo za následek to, že v roce 1977/78 zůstal v Libé pouze 1. a 2.ročník a další školní rok již jenom 2. třída, 1. ročník dojížděl do Hazlova. V listopadu 1979 začala škola po stavebních úpravách fungovat jako škola v přírodě ONV Chomutov.
Budova školy se obci vrátila až po roce 1990, aby v roce 1997 opět mohla sloužit místním dětem jako MŠ a ZŠ. Obě zařízení se sloučila v Základní školu a mateřskou školu Libá. V lednu 1997 se do budovy stěhuje mateřská škola a od září se otevřely i dveře základní školy, kdy do lavic zasedli žáci 1. a 2. ročníku. Postupné otevírání dalších ročníků naplnilo celý první stupeň a škola se postupně stala dvoutřídní, což trvalo až do září 2004. Odchodem žáků silného 5. ročníku na konci června 2004 se stala naše škola jednotřídní s pěti postupnými ročníky, což trvalo až do konce školního roku 2009 / 2010. Od září 2010 je škola opět dvoutřídní. 

EU peníze školám

náš facebook

jídelníček

naše akce

Podzimní radovánky
v MŠ

Běžný den
v mateřské školce

Emoji ve filmu

Botanická zahrada

Návštěva divadla
v naší MŠ

Naše milé maminky
  ve školce

Měsíc duben - "měsíc bezpečnosti" v MŠ 

Velikonoční workshop

Návštěva pošty v Libé

Některé z akcí školní družiny

Exkurze do Techmánie 2016

Pohádková zahrádka

Výlet MŠ

Divadlo Letadlo
v naší škole

Sportovní dopoledne MŠ

Pohádka
"O neposlušných kůzlátkách"

Keramický kroužek

Výuka plavání 2015

Divadlo v MŠ

Cvičení hasičů

Výlet mateřské školy

Divadlo ve škole

Plavecký výcvik

Městská knihovna
pro děti a Galerie výtvarného umění
v Chebu

Divadlo v MŠ
O perníkové chaloupce

Začíná adventní čas - všichni čekáme
na Vánoce

Lanové centrum
v Chebu

Guláš

Týden plný výletů žáků 1. a 2. ročníku

Březen - měsíc knihy

Navštívilo nás divadlo

Vyrábíme vánoční ozdobu

Mladší školáci
v předvánočním Chebu

Pečeme cukroví

Setkání s důchodci

Návštěva chebského kina

Pokoušíme se o výrobu recyklovaného papíru

Vycházka o měsíc později

Vycházka v pozdním
létě 2012

Divadlo "Letadlo"

Školní soutěž v recitaci

Spaní předškoláčků
v MŠ

TAK UŽ MÁME
ZA SEBOU DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

Poznáváme obyvatele lesních pater

Takhle se učíme 2012

Na besídce s důchodci

Adventní měsíc, zapalování svíček
a pečení cukroví

Podzimní dílna 2011

Jak jsme si opravili
naši školní družinu

Výlet ZŠ 2011

Den naruby 2011

Setkání s kamarády
z Lorenzreuthu

Výlet MŠ 2011

Jak jsme vařili guláš

Výlet do Bečova

Průkaz mladého cyklisty

Velikonoční hraní

Návštěva v hasičárně

Solná jeskyně 2011

Kácení smrku

Přednáška Mgr. Kacálkové z PPP Cheb

V zimě za zvířátky

Pečení cukroví 2010

Adventní čas

Přednáška o dravcích spojená s ukázkou

Podzimní skřítci

Přestavba 2010 aneb "jak se rodila nová třída"

Závěr školního roku

Den naruby

Návštěva třídičky plastových odpadů
v Černošíně

Setkání českých i německých rodičů a dětí

Výlet do Mariánských Lázní

Vaření guláše 2010

Rosnička

Bazén

Strašidla na Libském hradě

Morana 2010

Učíme se
v souvislostech
Učíme se v souvislostech
Mikuláš
Mikuláš
Zapalování svíček
Zapalování svíček
Třídění odpadu
Třídění odpadu
Solná jeskyně v Chebu
Solná jeskyně v Chebu
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Tvořivá dílna
Tvořivá dílna