naše škola

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
historie školy
naše škola
akce školy
škola informuje
e-deska
naše úspěchy
fotogalerie
zajímavosti
učební materiály
napište nám
autor stránek
 

úvodní stránka

úvodní slovo

Vážení návštěvníci, 
malá školička ležící v malé dědině na českoněmeckých hranicích za městem Cheb zaujme.
                                                                                   pokračování...

aktuality


------------------------------------------------------------------------------------------

Školní vzdělávací vlastivědný výlet
4. den
Opět moc zdravíme a děti vzkazují, že i dnešní den si užily.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Čtecí středy (Březen - měsíc knihy)
Měsíc březen je známý jako měsíc knihy.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Plavecký výcvik 2017
Jako každý rok se naše škola zúčastnila plaveckého výcviku v bazénu v Aši.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Morana 2017
V letošním školním roce jsme obnovili akci vynášení Morany, a to proto, že zima byla opravdu dlouhá a všichni se moc těšíme na jaro. 
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Voláme sluníčko
Každý den v mateřské škole je dnem výjimečným. A v tento den jsme společně s dětmi přivolávaly sluníčko a blížící se jaro. 
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Noc s Andersenem
Klub dětských knihoven SKIP ČR organizuje společnou akci k podpoře dětského čtenářství.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Na pavoučím vlákénku
Navštívila nás Mgr. Kateřina Dvořáková z ekologického centra v Mariánských Lázních. 
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Karneval v MŠ dne 22.2.2017
K zimnímu měsíci pohádky a karnevaly neodmyslitelně patří.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční besídka 2016
Jako každý rok končí předvánoční školní čas besídkou pro rodiče, na které děti předvedou to, co se naučily, nabídnou rodičům cukroví, které pro ně upekly a společně se všichni těší na Vánoce, které se rychle blíží. 
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Dopoledne plné pokusů
Velmi zajímavé dopoledne si připravili v rámci přírodovědy sami žáci.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Mikuláš
Součástí adventního období je příchod Mikuláše, Anděla a Čerta.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Advent
Jako každý rok je adventní období měsícem příprav a těšení se na Vánoce.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Výroba draků (akce pro děti s rodiči)
Podzimní odpoledne na začátku listopadu bylo odpolednem dětí a jejich rodičů. 
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Halloween 2016
Letošní Halloween jsme pozměnili a celý se konal ve školním dopoledni. 
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Pasování na školáka 2016
Na konci minulého školního roku jsme se rozloučili s našimi páťáky a na začátku letošního školního roku vítáme v lavicích 1. ročníku opět nové školáčky.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Předání vysvědčení 2016
Den, na který se všechny děti těší, protože přijdou prázdniny, je tady.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečná besídka 2016
Jako každoročně se loučíme se školním rokem závěrečnou besídkou.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Vaření guláše 2016
Každoroční akce, na kterou se děti opravdu těší, jsme museli kvůli špatnému počasí odložit až na úplný závěr roku.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Školní vlastivědný vzdělávací výlet 2016
5.den

Školní výlet končí. Poslední den je dnem odjezdu za rodiči.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze za památkami do Prahy
Této exkurze se účastní vždy žáci 4. a 5.ročníku, akce je dvoudenní a uskutečňuje se vždy po dvou letech.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze na ekofarmu Kozodoj
Rovněž exkurzi na ekofarmu Kozodoj ve Staré Roli u Karlových Varů jsme mohli uskutečnit na základě zaplacené dopravy Karlovarským krajem.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Plavecký výcvik 2016
Jako každý rok se žáci účastnili školního plaveckého výcviku, který vždy probíhá v Aši.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Třídička odpadů v Černošíně
Díky dotaci z Karlovarského kraje se nám podařilo uskutečnit exkurzi do třídírny odpadů v Černošíně.
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční besídka
Letošní vánoční besídka nebyla jen tak obyčejná. Vystoupení dětí a žáků školy se uskutečnilo v krásném prostředí hradu Libá. 
                                                                                   pokračování...

------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva Vánočního domu v Karlových Varech
Příjemnou změnou v předvánočním čase byl výlet do KV do Vánočního domu.
                                                                                   pokračování...

to jsme my

to jsme my

úřední e-deska

úřední e-deska

počasí

BlueBoard.cz

kde nás najdete

dnes má svátek

důležité odkazy

Obec Libá

Ministerstvo školství

jste návštěvník číslo

 

EU peníze školám

nové fotografie

Návštěva pošty v Libé

Některé z akcí školní družiny

Exkurze do Techmánie 2016

Pohádková zahrádka

Výlet MŠ

Divadlo Letadlo
v naší škole

Sportovní dopoledne MŠ

Pohádka
"O neposlušných kůzlátkách"

Keramický kroužek

Výuka plavání 2015

Divadlo v MŠ

Cvičení hasičů

Výlet mateřské školy

Divadlo ve škole

Plavecký výcvik

Městská knihovna
pro děti a Galerie výtvarného umění
v Chebu

Divadlo v MŠ
O perníkové chaloupce

Začíná adventní čas - všichni čekáme
na Vánoce

Lanové centrum
v Chebu

Guláš

Týden plný výletů žáků 1. a 2. ročníku

Březen - měsíc knihy

Navštívilo nás divadlo

Vyrábíme vánoční ozdobu

Mladší školáci
v předvánočním Chebu

Pečeme cukroví

Setkání s důchodci

Návštěva chebského kina

Pokoušíme se o výrobu recyklovaného papíru

Vycházka o měsíc později

Vycházka v pozdním
létě 2012

Divadlo "Letadlo"

Školní soutěž v recitaci

Spaní předškoláčků
v MŠ

TAK UŽ MÁME
ZA SEBOU DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

Poznáváme obyvatele lesních pater

Takhle se učíme 2012

Na besídce s důchodci

Adventní měsíc, zapalování svíček
a pečení cukroví

Podzimní dílna 2011

Jak jsme si opravili
naši školní družinu

Výlet ZŠ 2011

Den naruby 2011

Setkání s kamarády
z Lorenzreuthu

Výlet MŠ 2011

Jak jsme vařili guláš

Výlet do Bečova

Průkaz mladého cyklisty

Velikonoční hraní

Návštěva v hasičárně

Solná jeskyně 2011

Kácení smrku

Přednáška Mgr. Kacálkové z PPP Cheb

V zimě za zvířátky

Pečení cukroví 2010

Adventní čas

Přednáška o dravcích spojená s ukázkou

Podzimní skřítci

Přestavba 2010 aneb "jak se rodila nová třída"

Závěr školního roku

Den naruby

Návštěva třídičky plastových odpadů
v Černošíně

Setkání českých i německých rodičů a dětí

Výlet do Mariánských Lázní

Vaření guláše 2010

Rosnička

Bazén

Strašidla na Libském hradě

Morana 2010

Učíme se
v souvislostech
Učíme se v souvislostech
Mikuláš
Mikuláš
Zapalování svíček
Zapalování svíček
Třídění odpadu
Třídění odpadu
Solná jeskyně v Chebu
Solná jeskyně v Chebu
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Tvořivá dílna
Tvořivá dílna