naše škola

úvodní stránka

úvodní slovo

Vážení návštěvníci, 
malá školička ležící v malé dědině na českoněmeckých hranicích za městem Cheb zaujme.
                                                                 pokračování...

aktuality

Výroba draků (akce pro děti s rodiči)
Podzimní odpoledne na začátku listopadu bylo odpolednem dětí a jejich rodičů. 
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Halloween 2016
Letošní Halloween jsme pozměnili a celý se konal ve školním dopoledni. 
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Pasování na školáka 2016
Na konci minulého školního roku jsme se rozloučili s našimi páťáky a na začátku letošního školního roku vítáme v lavicích 1. ročníku opět nové školáčky.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Předání vysvědčení 2016
Den, na který se všechny děti těší, protože přijdou prázdniny, je tady.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Závěrečná besídka 2016
Jako každoročně se loučíme se školním rokem závěrečnou besídkou.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Vaření guláše 2016
Každoroční akce, na kterou se děti opravdu těší, jsme museli kvůli špatnému počasí odložit až na úplný závěr roku.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Školní vlastivědný vzdělávací výlet 2016
5.den

Školní výlet končí. Poslední den je dnem odjezdu za rodiči.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Exkurze za památkami do Prahy
Této exkurze se účastní vždy žáci 4. a 5.ročníku, akce je dvoudenní a uskutečňuje se vždy po dvou letech.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Exkurze na ekofarmu Kozodoj
Rovněž exkurzi na ekofarmu Kozodoj ve Staré Roli u Karlových Varů jsme mohli uskutečnit na základě zaplacené dopravy Karlovarským krajem.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Plavecký výcvik 2016
Jako každý rok se žáci účastnili školního plaveckého výcviku, který vždy probíhá v Aši.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Třídička odpadů v Černošíně
Díky dotaci z Karlovarského kraje se nám podařilo uskutečnit exkurzi do třídírny odpadů v Černošíně.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Vánoční besídka
Letošní vánoční besídka nebyla jen tak obyčejná. Vystoupení dětí a žáků školy se uskutečnilo v krásném prostředí hradu Libá. 
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Návštěva Vánočního domu v Karlových Varech
Příjemnou změnou v předvánočním čase byl výlet do KV do Vánočního domu.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Mikuláš
Opět po roce k nám zavítala známá trojice - Mikuláš, čert a anděl.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Adventní čas
Opět se přiblížil konec roku a s ním ruku v ruce adventní čas.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Návštěva galerie v Chebu
Ne poprvé jsme se školáky navštívili galerii v Chebu.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Haloween 2015
Haloween patří mezi dětmi očekávaný svátek, a i když není našim svátkem, děti si ho určitě každý rok hodně užijí.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Začátek školního roku 2015-2016
První září je dnem pasování nových žáků školy - prvňáčků.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Konec školního roku - předání vysvědčení
Konec června je každoročně měsícem příjemných akcí a také závěrem celoroční práce a jejím ohodnocením.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Týden výletů žáků 1. a 2.ročníku
Také žáci "malé" třídy prožili v jednom z posledních školních týdnů dny plné všelijakých vycházek a výjezdů do okolí.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Školní vlastivědný vzdělávací výlet
5. den školního vlastivědného výletu
Dnešek byl určen k cestě domů. Zabaleno bylo celkem rychle, mnozí vše stihli ještě večer a ráno pouze dobalili zbytek.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Školní olympiáda 2015
Závěr školního roku nebyl sportovním zápolením jenom pro děti školky, ale i školáci soutěžili o cenné kovy!
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Závěrečná školní besídka
Závěr roku je také dnem, kdy přivítáme ve škole rodiče, babičky a dědečky dětí, abychom společně shlédli nacvičené básničky, písničky a pásma.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Pohádková zahrádka na hradě Seeberg
V pondělí dne 15.6.2015 se naše mateřská škola vydala na "Pohádkovou zahrádku" na hradě Seeberg.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Výlet MŠ na Polnou
V pátek dne 29.5.2015 se mateřská škola v rámci Dne dětí vydala na výlet do nedaleké vesnice Polná.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Den dětí - vaříme guláš!
Den dětí je pro školáky v naší škole dnem, kdy si sami vaří! Prostě co si uvaříš, to si také sníš!
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Den Země 2015
Den Země je naší tradiční školní akcí. Každoročně uklízíme s dětmi okolí školy.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Sportovní olympiáda v MŠ
V pátek dne 22.5.2015 jsme si v naší školce uspořádali sportovní olympiádu.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Straka
Příjemná podívaná se naskytla našim dětem nabídkou představení s ochočenou strakou z Chebu.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------

Jak se děti baví ve školní družině, když je hezké počasí?
Když je hezké počasí, není od věci vyrazit do nedalekého lesíka.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Měsíc knihy a návštěva galerie
Děti školky a žáci 1. a 2. ročníku školy každoročně navštěvují místní knihovnu.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Vynášení Morany (2015)
Po několika letech jsme opět obnovili dříve tradiční akci Vynášení Morany (Zimy, Smrtky...) ze vsi a zpět jsme přinesli ratolest ozdobenou barevnými pentlemi jako symbol jara.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Zpříjemnění hodiny prvouky a přírodovědy
V pátek 13.3.2015 nás navštívil tatínek našich žáků pan Mádle, který je dlouholetým sběratelem zkamenělin, hornin a nerostů a s tím informací o vývoji Země.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Karnevalový den v naší škole
Ve středu dne 25.2.2015 na děti z naší školy v Libé nečekal ledajaký obyčejný den.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Vánoční besídky
Před začátkem vánočních prázdnin se setkáváme se všemi dětmi školy opět v herně MŠ, kde si většinou vyzkoušíme to, co se děti naučily na besídku. 
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Zapalování svíček na adventním věnci
Každé pondělí v prosinci se setkáváme v herně MŠ, povídáme si o vánočním čase, o zvycích a zpíváme koledy.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Advent 2014
Opět po roce nás čekal necelý měsíc příprav na dětmi nejočekávanější svátky roku - Vánoce.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Techmánie Plzeň
Poslední den měsíce října jsme se vydali se žáky 3. až 5. ročníku do Plzně, kde jsme navštívili nově vybudované planetárium a Techmánii s programem Science Center.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Podzimní dílnička v naší školce
Ve čtvrtek 6.11.2014 odpoledne se naše školní jídelna změnila v tvůrčí dílničku podzimního tvoření.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Halloween
Nastalo období, kdy bychom měli vzpomenout na ty, kteří tu byli před námi.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Jsme čtenáři
Na konci října proběhl v naší škole den přečtené knihy, kdy si všichni žáci přinesli do školy svoji přečtenou knihu a vypracovaný list o předváděné knize.
                                                                pokračování...

------------------------------------------------------------------------

Zápis nových prvňáčků
Do lavic prvního ročníku usedlo v září 2014 pět nových žáčků.
                                                                pokračování...

to jsme my

to jsme my

úřední e-deska

úřední e-deska

počasí

BlueBoard.cz

kde nás najdete

dnes má svátek

důležité odkazy

Obec Libá

Ministerstvo školství

jste návštěvník číslo

 

EU peníze školám

nové fotografie

Exkurze do Techmánie 2016

Divadlo Letadlo
v naší škole

Sportovní dopoledne MŠ

Pohádka
"O neposlušných kůzlátkách"

Keramický kroužek

Výuka plavání 2015

Divadlo v MŠ

Cvičení hasičů

Výlet mateřské školy

Divadlo ve škole

Plavecký výcvik

Městská knihovna
pro děti a Galerie výtvarného umění
v Chebu

Divadlo v MŠ
O perníkové chaloupce

Začíná adventní čas - všichni čekáme
na Vánoce

Lanové centrum
v Chebu

Guláš

Týden plný výletů žáků 1. a 2. ročníku

Březen - měsíc knihy

Navštívilo nás divadlo

Vyrábíme vánoční ozdobu

Mladší školáci
v předvánočním Chebu

Pečeme cukroví

Setkání s důchodci

Návštěva chebského kina

Pokoušíme se o výrobu recyklovaného papíru

Vycházka o měsíc později

Vycházka v pozdním
létě 2012

Divadlo "Letadlo"

Školní soutěž v recitaci

Spaní předškoláčků
v MŠ

TAK UŽ MÁME
ZA SEBOU DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

Poznáváme obyvatele lesních pater

Takhle se učíme 2012

Na besídce s důchodci

Adventní měsíc, zapalování svíček
a pečení cukroví

Podzimní dílna 2011

Jak jsme si opravili
naši školní družinu

Výlet ZŠ 2011

Den naruby 2011

Setkání s kamarády
z Lorenzreuthu

Výlet MŠ 2011

Jak jsme vařili guláš

Výlet do Bečova

Průkaz mladého cyklisty

Velikonoční hraní

Návštěva v hasičárně

Solná jeskyně 2011

Kácení smrku

Přednáška Mgr. Kacálkové z PPP Cheb

V zimě za zvířátky

Pečení cukroví 2010

Adventní čas

Přednáška o dravcích spojená s ukázkou

Podzimní skřítci

Přestavba 2010 aneb "jak se rodila nová třída"

Závěr školního roku

Den naruby

Návštěva třídičky plastových odpadů
v Černošíně

Setkání českých i německých rodičů a dětí

Výlet do Mariánských Lázní

Vaření guláše 2010

Rosnička

Bazén

Strašidla na Libském hradě

Morana 2010

Učíme se
v souvislostech
Učíme se v souvislostech
Mikuláš
Mikuláš
Zapalování svíček
Zapalování svíček
Třídění odpadu
Třídění odpadu
Solná jeskyně v Chebu
Solná jeskyně v Chebu
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Tvořivá dílna
Tvořivá dílna